Álláshirdetés_ Rendezvényszervező

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uavb5igbi1

A Bartók Béla Emlékház

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rendezvényszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1025 Budapest, Csalán út 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Emlékház hangverseny- és programterveinek kialakításában való részvétel. Az Emlékház hangversenyeivel és egyéb rendezvényeivel kapcsolatos szerződések és egyéb dokumentumok elkészítése. A nyitvatartási idő és a rendezvények alatti szolgáltatások megszervezése, a vonatkozó hatósági előírások betartásával. Kapcsolattartás az utazási irodákkal; promóciós tevékenység. Külföldi csoportok látogatásainak (igény szerint zártkörű koncertjeinek) szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, Főiskolai/Egyetemi végzettség,

• Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• koncertszervezésben szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• a klasszikus zenei életben való naprakész tájékozottság,

• jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz

• oklevelek és bizonyítvány másolata

• motivációs levél

• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázathoz szükséges személyes adatok kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt, (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezés előtt köteles benyújtani).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Zoltán igazgató nyújt, a +36 1 394 2100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Bartók Béla Emlékház címére történő megküldésével (1025 Budapest, Csalán út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 112/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Rendezvényszervező.

• Elektronikus úton Farkas Zoltán részére a farkas.zoltan@bartokemlekhaz.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Farkas Zoltán, Budapest, 1025 Budapest, Csalán út 29. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Bartók Béla Emlékház honlapja és Facebook oldala – 2020. március 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bartokemlekhaz.hu honlapon szerezhet.

KÖZIGÁLLÁS sorszám: KJT376997