Közérdekű információk

Hivatalos név : Bartók Béla Emlékház
Székhely: 1025 Budapest, Csalán út 29.
Adószám: 15493651-2-41
Bankszámlaszám: 11784009-15493651 OTP Önkormányzati Fiók
Postacím: 1025 Budapest, Csalán út 29.
Telefonszám: +36 1 394 2100
E-mail: info@bartokemlekhaz.hu
Honlap: http://bartokemlekhaz.hu

A szerv vezetője: Farkas Zoltán igazgató
Hivatali elérhetősége: 1025 Budapest, Csalán út 29., +36 1 394 2100, farkas.zoltan@bartokemlekhaz.hu

Felettes felügyeleti szervek:
A Bartók Béla Emlékház fenntartója: Budapest Főváros Közgyűlése
Hivatalos név: Budapest Főváros Közgyűlése
Székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Telefonszám: +36 1 327 1000
Honlap: https://budapest.hu/
I. Törvények

Kormányrendelet

A közérdekű adatokkal, a közérdekből hivatalos adatokkal és a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatban a Bartók Béla Emlékház Titkárságához (1025 Budapest, Csalán út 29.), a +36 1 394 2100-es telefonszámon, valamint az info@bartokemlekhaz.hu e-mail címen lehet fordulni.


Közadatkereső
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet. A közadatkereső az alábbi linken érhető el: https://www.kozadat.hu/kereso/


Szervezeti és Működési Szabályzat és szervezeti felépítés


Alapító okirat


Szakmai beszámolók


Gazdasági beszámolók, költségvetésekNettó 5 millió forint feletti szerződések